martes, 12 de febrero de 2008

Conclusió


Per concloure amb el nostre treball hem vist que, en general la població està d’acord amb la conservació del patrimoni perquè ho veuen com una part important de la nostra història ja que la nostra ciutat va tenir un gran nombre d’indústries i va ser molt rellevant al període d’industrialització.
Hem tractat detingudament el tema de la conservació del patrimoni industrial a la nostra ciutat i si a edificis industrials se’ls ha donat altres usos o no.
Per començar amb el nostre treball hem parlat primer dels inicis de la revolució industrial a Gran Bretanya, el seu desenvolupament per Europa fins arribar a Espanya i més concretament a Catalunya. A continuació hem vist les bases de la restauració i del patrimoni industrial on a partir de aquí, hem començat amb el que és el nostre treball de recerca en l’àmbit més pràctic.
A continuació, hem fet una entrevista al canceller del departament de patrimoni de l’ajuntament de Sabadell, Isaac Àlvarez, per tractar-ho des d’un punt de vista més especialitzat i vam veure els projectes per a la conservació del patrimoni que es porten a terme i com des de l’ajuntament controlen tot aquest procés de conservació mitjançant diferents lleis i plans. Per portar a terme l’entrevista hem hagut de desplaçar-nos al Carrer del Sol número 1.
Per veure la idea sobre el patrimoni industrial que té la població de Sabadell hem elaborat una enquesta a una part dels ciutadans de Sabadell Nord i hem vist com la població està d’acord amb aquesta conservació donant-li altres usos. També hem pogut observar com la població adulta té més sentiment pel patrimoni ja que va viure en l’època industrial; es tracta d’un sentiment per a preservar el nostre passat històric. Les conclusions obtingudes a l’enquesta les hem estudiat a traves d’unes gràfiques que hem elaborat per tal d’estudiar-les més detingudament.
Per acabar amb el treball, hem estudiat una mostra dels vapors del segle XIX a Sabadell. Hem elaborat unes fitxes de cada fàbrica per tal de fer una comparativa entre el seu estat original amb el seu estat actual i l’ús inicial amb l’ús actual. Per tal de portar a terme aquesta comparativa em utilitzat el diccionari d’elements constructius de l’edifici que el nostre tutor ens va facilitar perquè ens resultava molt difícil descriure l’estructura de les fàbriques. Aquesta fase del treball ens ha portat molta feina ja que hem fet nosaltres mateixes les fotografies de cada fàbrica i amb moltes d’elles hem tingut dificultats, tant per trobar la seva localització i una bona perspectiva a l’hora de fotografiar-les com per trobar la fotografia del seu estat original.
També ha sigut difícil trobar informació de cada fàbrica sobretot en l’antiguitat i més per a les que ara no tenen cap ús. Així que, per tal de trobar aquesta informació ens hem hagut de moure per àmbits més específics com ara l’Arxiu Històric de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d’Història de Sabadell, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i algunes empreses que s’ubiquen en antics vapors que hem estudiat.
A aquestes fitxes ja assignades vam afegir el Vapor Buxeda Vell perquè l’Isaac Àlvarez la va nombrar sovint al llarg de l’entrevista i per tant, la vam trobar important.
En definitiva, el nostre treball de recerca, tot i que no el vam escollir nosaltres, ens ha semblat un bon treball. Aquest ens ha mostrat la cara industrial de Sabadell, per a molts desconeguda, i ens ha ajudat molt a comprendre coses que abans desconeixíem. Ens ha semblat un treball força interessant i d’una temàtica important per tal de poder entendre la història de la nostra ciutat.
Com a conclusió final, hem vist que la gran majoria de vapors que es conserven del segle XIX a Sabadell estan avui dia rebent altres usos conservant l’estructura o part d’ella però amb renovacions notables. No obstant, ha hagut molta especulació urbanística sobre aquest tema ja que no s’ha presenciat una majoria absoluta per incentivar aquesta conservació. Malgrat aquest desacord, els usos que reben aquestes edificacions renovades són pensats per a garantir un millor benestar social.
A més, cal dir que el nostre tutor del treball de recerca ens ha ajudat molt a saber on havíem de buscar la informació, ens ha aportat idees i a més ens ha guiat a dur a terme correctament el nostre treball.

lunes, 11 de febrero de 2008

Vapor Cal Sec

VAPOR CAL SEC

Nom històric: Cal Sec o Grau S.A
Cronología:
1858
Localització: Es troba davant mateix del Molí les Tres Creus. S’hi arriba per un camí de terra que surt a la dreta de la carretera de Torre Romeu després de passar el pont. Al marge esquerre del riu Ripoll.

EN ORIGEN
Propietari: Coromines, Sales i Cia.
Dedicació: Filatura, teixits i tints.
Elements: Complexe organitzat entorn un pati. Quadres de planta baixa i de planta alta i pis. L’estructura original presenta una formulació en planta molt simple; una nau o quadra allargada de 15 metres d’amplada per 85 metres de llargada i amb la sala de les calderes a un extrem, des d’on es projectava la transmissió de la força motriu, paral·lela a l’eix major de la quadra.

Estat:


EN L'ACTUALITAT

Propietari: Joan Grau i Puig
Dedicació: Tints i acabats tèxtils
Elements: Es troba en perfecte estat de conservació, ja que l’establiment fou parcialment reconstruit després de les riuades del 1962. Continua funcionant com edifici industrial. Es conserva la xemeneia de la primera construcció.

Estat:


Vapor Buxeda Vell

VAPOR BUXEDA VELL
Nom històric: Vapor Buxeda Vell
Cronología: Entre 1852 i 1854 (segle XIX)
Localització: Vapor que limitava amb els actuals carrers d’Alemanya, de Sant Pau i de Cervantes, cobrint una extensió de més de 9.000 metres quadrats. L’entrada principal d’accès es trobava al carrer de Sant Pau, núm.117.


EN ORIGEN


Propietari: Miquel i Doménech Buxeda
Dedicació: Procés productiu llaner: des de l’entrada de llana a la fàbrica fins que sortien els teixits acabats. Fàbricació de teixits de llana i cotò i de filats d’estam i de llana.
Elements: Consta d’una gran nau amb elements sustentadors de ferro colat i paraments de maó vist, acompanyada d’una xemeneia cilíndrica.
Estat:

EN L'ACTUALITAT


Propietari: Ajuntament de Sabadell

Dedicació: Museu de la Indústria Tèxtil Llanera.
Elements: A l’interior es conserven interessants mostres de maquinària i tecnologia aplicades a l’energia del vapor. També són interessants l’habitatge de l’encarregat i la pròpia sala de la màquina de vapor dissenyada per Francesc Izard al 1905.

Estat:


Vapor Ca la Daniela

VAPOR CA LA DANIELANom històric: Vapor Ca la Daniela
Cronologia: 1856
Localització: Baixant per la carretera de Caldes de Montbui en direcció cap al Pont de la Salut, i a uns 300 metres després del conegut revolt de Can Tunís hi ha a mà dreta l’actual vial que porta, en primer lloc, a les cases Sangués i tot seguit a mà esquerra ja hi trobem l’entrada a l’antic vapor Ca la Daniela.


EN ORIGEN


Propietari: Germans Montllor
Dedicació: Rentatge, la preparació i filatura d’estampats.
Elements: El componen diverses construccions entre els quals cal destacar la principal de planta i pis, obrada en maó vist i coberta de doble vessant, amb totes les obertures en arc escarser.

Estat:
EN L'ACTUALITAT


Propietari: Empresa Fil Gènesis

Dedicació: Es continua utilitzant com a establiment industrial. Es dedica a la filatura per a l’exportació.

Elements: Conserva la mateixa estructura però l’edifici va patir incendis els anys 1895 i 1896 i això obligà a reconstruir-lo totalment. No es conserva la xemeneia.

Estat:
Vapor Can Cuadras

CAN CUADRAS


Nom històric: Cuadras, Feliu i companyia
Cronologia: 1875
Localització: aquest vapor està situat en terrenys de l’heretat de Sant Oleguer, entre els moliners de les Tres Creus i el de Sant Oleguer, en una àmplia terrassa del marge dret del riu Ripoll.EN ORIGEN


Dedicació: rentador, sorteig i filatura d’estampats
Propietari: Cuadras i Prim
Elements: Superfície ocupada considerable amb agrupació de diferents quadres deixant una sèrie de patis interiors. La sala de les calderes, assentada en el centre de la façana de ponent organitza la distribució de la maquinària amb les línies de transmissió de la força motriu dels embarrats.


Estat:
Arxiu Històric de Sabadell


EN L'ACTUALITAT


Elements: S’han anat multiplicant les naus i la xemeneia encara hi és. La coberta de l’edifici és de dent de serra.És bo el seu estat de conservació i es continua utilitzant com a edifici industrial.

Estat:


Condicionament i Docks Sabadell

CONDICIONAMENT I DOCKS


Nom històric: Condicionament i Docks Sabadell
Nom actual: Escola Superior de Disseny (ESDI)
Cronología: 1888 - 1910
Localització: Carrer del Marqués de Comillas, 79 (Gran Via, cantonada carrer de Bosch i Cardellach)EN ORIGENDedicació: centre d’emmagatzematge i anàlisi promogut pel Gremi de Fabricants.
Propietari: Francesc Izard i Joaquim Manich
Elements: Edifici de forma longitudinal de cos central amb dues torres al lateral i amb una gran façana de maó a cara vista i finestrons. A més, està dividit en tres alçàries. La façana frontal de l’edifici va presidida pel rètol amb el nom de l’edifici (DOCKS). Davant la façana principal hi ha també una extensió lliure que és utilitzada per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.

Estat:


Arxiu Històric de Sabadell
EN L'ACTUALITATDedicació: Escola Superior de Disseny (ESDI)
Propietari: Generalitat de Catalunya
Elements: S’ha conservat la estructura. La construcció es desenvolupa al voltant d’un pati central i disposa d’una planta en forma de U. Davant la façana principal hi continua havent una extensió lliure. Tots els frontis tenen un tractament força monumentalista, amb grans pilastres encabides dins els murs que articulen de dalt a baix el parament i enmarquen els registres de finestres, totes arquitravades. L’element decoratiu més reixit és la cornissa superior que a la part central de l’edifici dibuixa un frontó triangular.


Estat:Indústria Sallarès

INDÚSTRIA SALLARÈSNom històric: Indústria Sallarès
Cronologia: 1890
Localització: edifici fabril situat al carrer de la Concepció 16-20, a la cantonada del carrer de la Indústria. La façana està formada a partir de mòduls que es repeteixen, de composició verticals. Actualment esta ocupat per la companyia d’aigües de Sabadell.


EN ORIGEN


Propietari: Fou vastit per Eduard M. Balcells.
Dedicació: Fabricació i comercialització de bufandes, xals, ponxos, mantes, guants, gorros i accesoris amb seda en Sabadell.
Elements: La seva façana s’estructura en tres cossos verticals d’alçada esglaonada. En el central s’inscriu la porta d’ingrés en arc de mig punt rebaixat, flanquejada per dues finestres i sobremuntada per tres més del mateix perfil. Al cos de la seva esquerra hi ha tres finestres i sobremuntada per tres més dels mateixos motius geomètrics. El de la dreta, en canvi, similar a la façana lateral de la construcció, s’estructura en tres plantes amb tres finestres per pis separades per pilars continus.

Estat:
EN L'ACTUALITAT


Propietari: Companyia d’Aigües de Sabadell.
Elements: Conserva la mateixa estructura tal qual. La façana es compon de set moduls seriats de composició vertical i de grans obertures repetides. Les línies corbes de les jasàries i de les reixes de ferro forjat també donen unitat al conjunt.
Estat: