lunes, 28 de enero de 2008

Presentació

Som tres alumnes que estem cursant Segon de Batxillerat i hem decidit presentar el nostre treball de recerca mitjançant aquest blog.
El nostre camp de treball és conèixer el patrimoni industrial de Sabadell i investigar si antigues fàbriques del segle XIX s'han conservat com a patrimoni industrial o se li estan donant altres usos, o en el seu defecte si estan abandonades.
El mètode que hem seguit ha sigut, en primer lloc, la recerca d'informació de la Revolució Industrial per tal d'elaborar el cos teòric. En segon lloc, hem realitzat una enquesta a una mostra de la població sabadellenca per tal de conèixer el pensament de la ciutadania respecte al tema de la conservació del patrimoni industrial. També, per tal de tenir una idea més especialitzada hem realitzat una entrevista al canceller de patrimoni de l'Ajuntament de Sabadell, Isaac Àlvarez. I en últim lloc, hem elaborat una sèrie de fitxes tècniques d'una mostra d'antigues fàbriques de Sabadell, per saber si aquestes s'han conservat, se li han donat altres usos o estan cada cop més deteriorades.

0 comentarios: