viernes, 8 de febrero de 2008

Enquesta Popular

Per tal de conèixer la opinió dels ciutadans de la nostra població sobre el tema central del nostre treball de recerca, hem volgut realitzar una enquesta. Aquesta, ens ha ajudat a comprendre el pensament popular, és a dir, la idea que tenen persones que han viscut en l’època de ple auge industrial sabadellenc i persones que no estan familiaritzades amb aquest tema. A continuació us presentem la sèrie de preguntes que hem proposat i un anàlisi de les respostes que hem obtingut.

 La primera pregunta l'hem fet per avaluar si els ciutadans són conscients i tenen coneixement sobre la simbologia d’una xemeneia. Per això els hi hem donat diferents respostes alternatives.
Els resultats ens han mostrat que un 86% de la població sap el que simbolitzen les xemeneises que hi ha arreu de Sabadell. L’altre tant per cent restant ho desconeix per complet.A la segona pregunta hem volgut saber la opinió dels ciutadans en relació a l’enderrocament d’una fàbrica dels anys de la revolució industrial.
Amb un 58%, una part dels ciutadans ens ha transmès que el seu vot seria el de la conservació.
Un 20% dels ciutadans considera que enderrocar una fàbrica és la millor opció i un 22% dels ciutadans considera que li és indiferent.En la següent pregunta ens hem centrat en la opinió sobre el patrimoni industrial preguntant a la població si està d’acord o no amb la conservació de les fàbriques del segle XIX.
Les respostes han donat que un 48,9% dels enquestats estigui a favor de la conservació de les fàbriques i creu que és una insígnia de la nostra ciutat.
Un 33,3% creu que és millor reformar les antigues estructures de les fàbriques a més de donar-li uns nous usos per a tota la població.
Un 17,8% creu que seria millor l’enderrocament d’aquestes.En la quarta pregunta hem volgut saber el que la gent faria si tingués el poder de decidir què fer amb una fàbrica abandonada, és a dir, en què la convertiria. Així, amb un 25% de la gent enquestada, han decidit que la convertirien en un Centre Cívic amb molta més importància.


En el punt número cinc del nostre qüestionari, demanem l'opinió dels ciutadans respecte a les xemeneies que hi ha arreu de Sabadell, és a dir, si ho veuen bé.
Quasi un 80% dels enquestats creu que és una bona idea i una forma de distinció la conservació de les antigues xemeneies de Sabadell.
En canvi, un 16,3% dels enquestats creu que és una ximpleria i tan sols un 4,7% creu que queda bé.En la sisena pregunta volem saber la opinió dels ciutadans respecte als diferents usos que se li estan donant a les antigues fàbriques com per exemple el Vapor Badia.
Així, quasi amb un 75% la gent considera que les propostes de l’ajuntament respecte a això són les encertades.
A la part, la gent considera que no és una bona idea i que no se senten beneficiats amb aquesta proposta de l’ajuntament.


Per finalitzar el nostre qüestionari hem posat als enquestats en una situació de compromís en la que havien de decidir què fer enfront a la idea de que un constructor vulgui construir un centre comercial en el lloc on hi ha una fàbrica antiga.
Davant d’això, amb un 50% la gent està d’acord amb que ho facin però conservant les xemeneies.
Amb un 39% la gent creu que s’ha de conservar com està ja que és un edifici històric i un 11% creu que és més important un centre comercial i els diners que genera aquest i no pas una fàbrica dels anys de la revolució.Després d’haver estudiat detingudament les respostes obtingudes dels ciutadans, hem arribat a la conclusió que en general la gent està a favor de la conservació del patrimoni industrial de Sabadell i tenen una idea encertada del que representa la revolució industrial per a Sabadell.
No obstant, també hem obtingut respostes que s’allunyen de la idea de conservar el patrimoni ja que hi ha gent que prefereix donar altres usos a les fàbriques i no conservar-les com a patrimoni industrial ja que no consideren important preservar el nostre passat històric-industial. Tanmateix, hem pogut veure que la gent adulta té més coneixement sobre aquest tema, que no pas la jove, ja que la gran majoria han presenciat en primera persona els anys de ple auge industrial a Sabadell.

1 comentarios:

Anónimo dijo...

Hola xicas! soy una alumna de Bachillerato de Sabadell y os doy las gracias porque vuestro blog me ha ayudado mucho en un trabajo de clase! Enhorabuena por buesto trabajo! y Gracias!