lunes, 11 de febrero de 2008

Vapor Can Cuadras

CAN CUADRAS


Nom històric: Cuadras, Feliu i companyia
Cronologia: 1875
Localització: aquest vapor està situat en terrenys de l’heretat de Sant Oleguer, entre els moliners de les Tres Creus i el de Sant Oleguer, en una àmplia terrassa del marge dret del riu Ripoll.EN ORIGEN


Dedicació: rentador, sorteig i filatura d’estampats
Propietari: Cuadras i Prim
Elements: Superfície ocupada considerable amb agrupació de diferents quadres deixant una sèrie de patis interiors. La sala de les calderes, assentada en el centre de la façana de ponent organitza la distribució de la maquinària amb les línies de transmissió de la força motriu dels embarrats.


Estat:
Arxiu Històric de Sabadell


EN L'ACTUALITAT


Elements: S’han anat multiplicant les naus i la xemeneia encara hi és. La coberta de l’edifici és de dent de serra.És bo el seu estat de conservació i es continua utilitzant com a edifici industrial.

Estat:


0 comentarios: