jueves, 7 de febrero de 2008

La Revolució Industrial a al Península Ibérica

A Espanya la incorporació a la indústria va trigar en donar-se.

 • La indústria espanyola van ser: la forta concentració de les indústries en unes regions determinades “Catalunya, País Basc i una petita part d’Andalusia”.
 • Al període de 1797 al 1900, la població espanyola va augmentar considerablement, es va produir degut al descens de la mortalitat i manteniment d’una elevada natalitat.
 • A finals del segle XIX, Espanya va començar la transició demogràfica la mortalitat espanyola es va reduir i l’esperança de vida va augmentar considerablement.
 • A les ciutats de les zones industrials es va produir un augment demogràfic espectacular entre el 1900 i el 1930.
 • L’augment de la població i les escasses oportunitats de feina van obligar a molts espanyols a traslladar-se del camp a la ciutat.
 • A partir de la primera guerra mundial, les migracions van tenir lloc sobretot a l’interior d’Espanya. La Barcelona industrial va absorbir la primera gran onada dels moviments de població del segle XX. També, arribaren a Barcelona emigrants de l’antiga Corona d’Aragó, de Murcia i d’Almeria.
 • El fort augment de l’extracció de minerals durant aquest període de 1874 a 1914 s’explica gràcies a l’augment de la demanda internacional.
 • Els recursos miners del subsòl català són força variats encara que no gaire abundants i poc adequats per a la industrialització del segle XIX.
 • La mala qualitat del carbó no va ser un inconvenient per al desenvolupament de la mineria asturiana mentre que els drets aranzelaris sobre el carbó estranger van augmentar.
 • La industrialització va trigar ja que, a una bona part del territori espanyol hi predominaven les activitats tradicionals. Això es degut a una agricultura endarrerida.
 • A la primera meitat del segle, es donà la indústria cotonera a Catalunya i, més tard, es produí la consolidació de la indústria siderúrgica al País Basc.
 • Degut a una agricultura endarrerida que mantenia la major part de la població en la pobresa, la industrialització va trigar ja que a una bona part del territori espanyol hi predominaven les activitats tradicionals.
 • L’ús comercial de l’electricitat i la possibilitat de traslladar-la, gràcies a la invenció del transformador van facilitat la mecanització de la producció industrial.
 • La industrialització de França i Gran Bretanya va proporcionar una gran demanda dels productes espanyols i va absorbir més de la meitat de les exportacions.
 • L’endarreriment industrial espanyol va ser el resultat d’una multiplicitat de factors diversos ( inestabilitat institucional, endarreriment agrari, absència de reforma fiscal, apropiació de gairebé tot l’excedent per part de sectors socials improductius, etc.)
 • La forta intervenció de l’Estat en l’economia va desenvolupar el capitalisme espanyol. Aquesta intervenció s’orienta en dues direccions. La primera, l’augment de les tarifes duaneres per evitar la competència exterior. La segona, l’increment de la intervenció per reduir els riscos de les inversions privades.

0 comentarios: