martes, 12 de febrero de 2008

Conclusió


Per concloure amb el nostre treball hem vist que, en general la població està d’acord amb la conservació del patrimoni perquè ho veuen com una part important de la nostra història ja que la nostra ciutat va tenir un gran nombre d’indústries i va ser molt rellevant al període d’industrialització.
Hem tractat detingudament el tema de la conservació del patrimoni industrial a la nostra ciutat i si a edificis industrials se’ls ha donat altres usos o no.
Per començar amb el nostre treball hem parlat primer dels inicis de la revolució industrial a Gran Bretanya, el seu desenvolupament per Europa fins arribar a Espanya i més concretament a Catalunya. A continuació hem vist les bases de la restauració i del patrimoni industrial on a partir de aquí, hem començat amb el que és el nostre treball de recerca en l’àmbit més pràctic.
A continuació, hem fet una entrevista al canceller del departament de patrimoni de l’ajuntament de Sabadell, Isaac Àlvarez, per tractar-ho des d’un punt de vista més especialitzat i vam veure els projectes per a la conservació del patrimoni que es porten a terme i com des de l’ajuntament controlen tot aquest procés de conservació mitjançant diferents lleis i plans. Per portar a terme l’entrevista hem hagut de desplaçar-nos al Carrer del Sol número 1.
Per veure la idea sobre el patrimoni industrial que té la població de Sabadell hem elaborat una enquesta a una part dels ciutadans de Sabadell Nord i hem vist com la població està d’acord amb aquesta conservació donant-li altres usos. També hem pogut observar com la població adulta té més sentiment pel patrimoni ja que va viure en l’època industrial; es tracta d’un sentiment per a preservar el nostre passat històric. Les conclusions obtingudes a l’enquesta les hem estudiat a traves d’unes gràfiques que hem elaborat per tal d’estudiar-les més detingudament.
Per acabar amb el treball, hem estudiat una mostra dels vapors del segle XIX a Sabadell. Hem elaborat unes fitxes de cada fàbrica per tal de fer una comparativa entre el seu estat original amb el seu estat actual i l’ús inicial amb l’ús actual. Per tal de portar a terme aquesta comparativa em utilitzat el diccionari d’elements constructius de l’edifici que el nostre tutor ens va facilitar perquè ens resultava molt difícil descriure l’estructura de les fàbriques. Aquesta fase del treball ens ha portat molta feina ja que hem fet nosaltres mateixes les fotografies de cada fàbrica i amb moltes d’elles hem tingut dificultats, tant per trobar la seva localització i una bona perspectiva a l’hora de fotografiar-les com per trobar la fotografia del seu estat original.
També ha sigut difícil trobar informació de cada fàbrica sobretot en l’antiguitat i més per a les que ara no tenen cap ús. Així que, per tal de trobar aquesta informació ens hem hagut de moure per àmbits més específics com ara l’Arxiu Històric de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d’Història de Sabadell, el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i algunes empreses que s’ubiquen en antics vapors que hem estudiat.
A aquestes fitxes ja assignades vam afegir el Vapor Buxeda Vell perquè l’Isaac Àlvarez la va nombrar sovint al llarg de l’entrevista i per tant, la vam trobar important.
En definitiva, el nostre treball de recerca, tot i que no el vam escollir nosaltres, ens ha semblat un bon treball. Aquest ens ha mostrat la cara industrial de Sabadell, per a molts desconeguda, i ens ha ajudat molt a comprendre coses que abans desconeixíem. Ens ha semblat un treball força interessant i d’una temàtica important per tal de poder entendre la història de la nostra ciutat.
Com a conclusió final, hem vist que la gran majoria de vapors que es conserven del segle XIX a Sabadell estan avui dia rebent altres usos conservant l’estructura o part d’ella però amb renovacions notables. No obstant, ha hagut molta especulació urbanística sobre aquest tema ja que no s’ha presenciat una majoria absoluta per incentivar aquesta conservació. Malgrat aquest desacord, els usos que reben aquestes edificacions renovades són pensats per a garantir un millor benestar social.
A més, cal dir que el nostre tutor del treball de recerca ens ha ajudat molt a saber on havíem de buscar la informació, ens ha aportat idees i a més ens ha guiat a dur a terme correctament el nostre treball.

2 comentarios:

tot pasejant per... dijo...

un treball molt bo, sencill i concret, a part ben documentat.
molt be.

Anónimo dijo...

Hola, m'agradaria contactar amb vosaltres. Com puc fer-ho? Deixo un correu noucorreugemma@gmail.com / Gràcies!