lunes, 11 de febrero de 2008

Indústria Sallarès

INDÚSTRIA SALLARÈSNom històric: Indústria Sallarès
Cronologia: 1890
Localització: edifici fabril situat al carrer de la Concepció 16-20, a la cantonada del carrer de la Indústria. La façana està formada a partir de mòduls que es repeteixen, de composició verticals. Actualment esta ocupat per la companyia d’aigües de Sabadell.


EN ORIGEN


Propietari: Fou vastit per Eduard M. Balcells.
Dedicació: Fabricació i comercialització de bufandes, xals, ponxos, mantes, guants, gorros i accesoris amb seda en Sabadell.
Elements: La seva façana s’estructura en tres cossos verticals d’alçada esglaonada. En el central s’inscriu la porta d’ingrés en arc de mig punt rebaixat, flanquejada per dues finestres i sobremuntada per tres més del mateix perfil. Al cos de la seva esquerra hi ha tres finestres i sobremuntada per tres més dels mateixos motius geomètrics. El de la dreta, en canvi, similar a la façana lateral de la construcció, s’estructura en tres plantes amb tres finestres per pis separades per pilars continus.

Estat:
EN L'ACTUALITAT


Propietari: Companyia d’Aigües de Sabadell.
Elements: Conserva la mateixa estructura tal qual. La façana es compon de set moduls seriats de composició vertical i de grans obertures repetides. Les línies corbes de les jasàries i de les reixes de ferro forjat també donen unitat al conjunt.
Estat:

0 comentarios: