lunes, 11 de febrero de 2008

Condicionament i Docks Sabadell

CONDICIONAMENT I DOCKS


Nom històric: Condicionament i Docks Sabadell
Nom actual: Escola Superior de Disseny (ESDI)
Cronología: 1888 - 1910
Localització: Carrer del Marqués de Comillas, 79 (Gran Via, cantonada carrer de Bosch i Cardellach)EN ORIGENDedicació: centre d’emmagatzematge i anàlisi promogut pel Gremi de Fabricants.
Propietari: Francesc Izard i Joaquim Manich
Elements: Edifici de forma longitudinal de cos central amb dues torres al lateral i amb una gran façana de maó a cara vista i finestrons. A més, està dividit en tres alçàries. La façana frontal de l’edifici va presidida pel rètol amb el nom de l’edifici (DOCKS). Davant la façana principal hi ha també una extensió lliure que és utilitzada per a la càrrega i descàrrega de mercaderies.

Estat:


Arxiu Històric de Sabadell
EN L'ACTUALITATDedicació: Escola Superior de Disseny (ESDI)
Propietari: Generalitat de Catalunya
Elements: S’ha conservat la estructura. La construcció es desenvolupa al voltant d’un pati central i disposa d’una planta en forma de U. Davant la façana principal hi continua havent una extensió lliure. Tots els frontis tenen un tractament força monumentalista, amb grans pilastres encabides dins els murs que articulen de dalt a baix el parament i enmarquen els registres de finestres, totes arquitravades. L’element decoratiu més reixit és la cornissa superior que a la part central de l’edifici dibuixa un frontó triangular.


Estat:0 comentarios: